Татарская литература

2Галимуллина, Г.Н. Жилэкле тау сере=[Тайна ягодной годы] [Текст]: повесть / Г.Н. Галимуллина. - Казан: Идел-Пресс, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-85247-810-8


Авторнын бу эсэре – тамырлары авылга береккэн, тормышын авыл хужалыгын устеругэ багышлаган тырыш кешелэр турында. Житэкче хатын-кыз образы Аша авыл тормышы, анын гади, ихлас, риясыз кешелэре тасвирлана.
Книга поступила в Центральную городскую библиотеку.

 

1Галиуллин, Т.Н. Китек козге=[Отколотое зеркало] [Текст]: бэяннар, хикэялэр / Т.Н. Галиуллин. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 399 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03622-1


Мона кадэр мэжмугаларына кертелмэгэн «Китек козге», «Итле пэрэмэч», «И карак» бэяннарында кешелэр арасындагы катлаулы монэсэбэтлэрне, яшь буынны тэрбиялэу, эдэп-эхлак мэсьэлэлэрен калкытып куйса, «Кияу», «Мэкер» эсэрлэрендэ, купсанлы житди hэм шаян хикэялэрендэ, кеше, туган халкын, телен хормэт итсэ, мэхэббэттэ пакь hэм ихлас булса гына, тулы бэхеткэ ирешэ ала, дип раслый.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Амзинскую СМБ.

 

3Галлэмова, Г.И. Ялгыз коймэ=[Одинокая лодка] [Текст]: повесть / Г.И. Галлэмова. - Казан: Ак Буре, 2016. - 223 с. - 16+. - ISBN 978-5-9907528-2-5


Элеге повестьта, 20 нче гасырнын икенче яртысында булган ил вакыйгаларына бэйле рэвештэ, халкыбызнын тормыш-конкуреше,заман эхлагы тасвирлана.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Амзинскую СМБ.

 

4Ибраhимов, Х.К. Бэхетсез жаннар=[Несчастные души] [Текст]: роман, бэяннар, хикэялэр, нэсер / Х.К. Ибраhим. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 511 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03559-0


Элеге китапта язучынын сонгы елларда ижат иткэн, эдэбият соючелэр яратып укыган проза эсэрлэре урын алды. Бу эсэрлэргэ халыкчанлык белэн беррэттэн фэлсэфи тирэнлек тэ хас.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

5Имамов, В.Ш. Солэйман солтан=[Султан Сулейман] [Текст]: тарихи кыйсса / В.Ш. Имамов. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2015. - 223 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-02960-5


Татарстан Республикасынын Г. Тукай исемендэге Дэулэт премиясе лауреаты Вахит Имамовнын ор-яна эсэрендэ 1520–1566 елларда Госманлы империясендэ хакимлек иткэн hэм Торкия тарихында ин югары сэяси кочкэ ия булган Солэйман Канунинын тормышы сурэтлэнэ.
Книга поступила в Центральную городскую библиотеку.

 

6Кэбиров, М.Р. Китап=[Книга] [Текст]: роман, хикэялэр / М.Р. Кэбиров. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2017. - 463 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03369-5


Танылган язучы М. Кэбировнын бу китабына сонгы елларда ижат ителгэн эсэрлэре туплап бирелде. Автор бугенге коннен кискен проблемаларын кутэрэ, рухи кыйммэтлэрнен югала баруын эдэби геройларнын нечкэ психологик кичерешлэре аша тасвирлый.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

7Маликова, М.Г. Красный цветок [Текст]: роман, рассказы: пер. с татар. / М,Г. Маликова. - Казань: Татар. кн. изд-во, 2015. - 351 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-02862-2


«Красный цветок» – роман о судьбе двух поколений. Жизнь родителей пришлась на годы тоталитарного режима. Пережитые ими потрясения отразились и на судьбах детей, повзрослевших ко времени распада СССР. В романе раскрываются сложные отношения между поколениями и любовь, освещающая жизнь и согревающая сердца.
В книгу включены также избранные рассказы, написанные в разные годы.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

8Мулланурова, Р.Г. Жан соенече=[Душевная радость] [Текст]: хикэялэр / Р.Г. Мулланурова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 302 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03553-8


Мэхэббэт нинди генэ авыр сынауларга дучар итеп, кунеллэргэ жан эрнеткеч яралар салса да, ул – кеше тормышындагы ин якты нур, жан соенече, илаhи хис.
Р. Мулланурова хикэялэрендэге геройлар очен дэ мэхэббэтнен авырлыкларны жинеп, яшэугэ омет бируче сихри коч булуына инанабыз.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

9Мохсинова, Р.Г. Кайнар токмачлы аш=[Суп-лапша] [Текст]: пьесалар / Р.Г. Мохсинова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2017. - 159 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03371-8


Яшь язучы Раилэ Мохсинованын беренче китабына пьесалары туплап бирелде.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

10

Нэгыйм, Дания. Бортеклэп жыелган Гомер=[Жизнь по крупицам] [Текст]: повесть / Дания Нэгыйм, Ростэм Нэбиев. - Казан: Ак Буре, 2018. - 159 с. - 16+. - ISBN 978-5-6041077-1-3

Чынбарлык вакыйгаларына нигезлэнеп язылган повестьта эсэрнен топ геройнын фажигале язмышы, тормыш сукмаклары, хис-кичерешлэре тасвирлана. Алга эйдэгэн хыяллары бер мизгелдэ чэлпэрэмэ килгэн егет тормыш сынаулары каршында югалмый, ихтыяр кочен, сабырлыгын, тугрылыклы мэхэббэтен юлдаш итеп яшэргэ омтыла, кешелэрне сокландырып, югарыга урмэли.
Китап кин даирэ укучыларга тэкъдим ителэ.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

11Нуриев, В.В. Ни хэлен бар, балам?..=[Как дела у тебя, сынок?..] [Текст]: повестьлар, хикэялэр, шэхеслэр турында хикэялэр / В.В. Нуриев. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 222 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03596-5


Танылган язучы Вакыйф Нуриевнын бу китабына сонгы елларда ижат ителгэн, геройларнын, шул исэптэн куренекле шэхеслэрнен эхлакый сыйфатлары, психологик хис-кичерешлэре узэккэ куеп тасвирланган бэяннары, хикэялэре туплап бирелде. Алар халыкчан жор тел белэн язылган hэм мавыктыргыч сюжетка корылган.
Книга поступила в Центральную городскую библиотеку, в Ташкиновскую СМБ.

 

12Сафин, Р.Г. Атландым атнын биленэ=[Сел на коня] [Текст]: повестьлар, хикэялэр / Р.Г. Сафин. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 191 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03561-3


Рэис Сафиннын бу китабына «эхлак», «намус» кебек гомумкешелеккэ хезмэт итэ торган тошенчэлэргэ ихтирам белэн карап, туган илгэ, ватанга туг рылык саклап язылган эсэрлэре туплап бирелде.
Книга поступила в Центральную городскую библиотеку.

 

13Сафин, Ф.М. Былбыл оясы=[Гнездо соловья] [Текст]: (повестьлар) / Ф.М. Сафин. - Казан: Суз, 2014. - 352 с. - 16+. - ISBN 978-5-98356-260-8


Факил Сафин – бугенге татар эдэбиятында шагыйрь буларак та, прозаик буларак та мэртэбэле урын тоткан эдип. Анын “Сонгы коз”, Голжиhан”, “Тулганай” кебек повестьлары, “Биек таунын башларында”, “Саташып аткан тан”, “Шэулэ” романнары тематик-проблематик янгырашы белэн генэ тугел, бэлки фэлсэфи hэм психологик тирэнлеге, узенчэлекле геройлар, характерлар, автор позициясен белдеру, укучыга эстетик тээсир иту алымнары ягыннан да милли прозанын зур казанышлары булып торалар.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Ташкиновскую СМБ.

 

14Сафиуллин, Э.Х. Ике роман=[Два романа] [Текст] / Э.Х. Сафиуллин. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2016. - 416 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03034-2


Язучы Эхэт Сафиуллиннын элеге китабында ике яна романыурын алды. Аларда Идел – Урал буенда яшэуче халыклар тарихындагы катлаулы, фажигале хэл-вакыйгалар hэм Явыз Иван хакимлек иткэн Русьта патшанын тиранлыгы, вэхшилеге шул чор тарихчылары язып калдырган бай фактик материалларга нигезлэнептасвирлана.
Книга поступила в Центральную городскую библиотеку, в Ташкиновскую СМБ.

 

15Тимергалиев, З.Ф. Кичэ яраттым =[Любил вчера] [Текст]: хикэялэр, бэяннар, повесть / З. Ф. Тимергалиев. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 159 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03574-3


Язучы узенен беренче житди китабында яшэешнен ин кискен мэсьэлэлэрен хэл итэргэ алына. Аны бигрэк тэ авыр сынаулар утеп бэхеткэ омтылучы яшьлэр, яшь гаилэлэр язмышы, шул язмышлар белэн бэйле милли геройлар, образ-символлар, тормыш детальлэре жэлеп итэ. Автор тормышта мэхэббэтнен нэфрэттэн остен булуын тагын бер мэртэбэ раслап курсэтэ.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

16Тохвэтуллин, Р.Г. Китэ казлар=[Улетают гуси] [Текст]: повестьлар, хикэялэр / Р.Г. Тохвэтуллин. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 350 с. -16+. - ISBN 978-5-298-03580-4


Р. Тохфэтуллиннын бу китабына укучылар тарафыннан зур бэя алган, сугыш hэм сугыштан сонгы елларда татар авылынын яшэу рэвешен, тормыш хэлен сурэтлэгэн повестьлары hэм хикэялэре туплап бирелэ. Аларда эдип авыл кешелэренен бер-берлэренэ, жиргэ, табигатькэ, хезмэткэ булган монэсэбэтен матур гади сойлэм аша гэудэлэндерэ.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Ташкиновскую СМБ.

 

17Хэсэн, Э.Г. Безнен язмыш=[Наша судьба] [Текст]: истэлек-кыйсса / Э.Г. Хэсэн. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2016. - 367 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03060-1


Кырымда яшэп ижат итуче язучы, отставкадагы медицина полковнигы Энэс Хэсэннен бу китабына узе яшэгэн хэрбилэр доньясы тасвирланган Безнен язмыш исемле истэлек-кыйссасы кертелде.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Амзинскую СМБ.

 

18Юзеев, С.И. Не перебивай мёртвых [Текст]: роман, рассказы, пьеса / С.И. Юзеев. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2015. - 384 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03007-6


В новую книгу известного кинорежиссера, писателя, драматурга Салавата Юзеева вошли произведения, созданные за последние годы.
Основную часть книги занимает роман «Не перебивай мертвых». Главный герой романа профессор Сарман Биги преследует своего друга детства Минлебая Атнагулова, который, однажды, совершив череду страшных преступлений, стал его кровным врагом. Враг изворотлив, хитер, знается с темными силами и воплощается в разные образы – то он красный комиссар, то офицер СС, то хозяин ранчо на земле индейцев кечуа. Это полное опасностей и мистических совпадений преследование растягивается на полвека.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки.

 

19Юныс, Миргазиян. Кыпчак кызы=[Кипчакская дочь] [Текст]: проза, публицистика / Миргазиян Юныс. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2018. - 479 с. - 16+. - ISBN 978-5-298-03598-9


Татар эдэбиятынын куренекле язучысы hэм публицисты, Татарстан Республикасынын Г. Тукай исемендэге Дэулэт премиясе лауреаты М. Юнысныэ элеге китабына сонгы елларда язылып, беркайда да басылмаган ике яна романы, заманында торле матбугат битлэрендэ донья кургэн публицистик мэкалэлэре туплап бирелде. Жыентык язучынын 90 еллык юбилее унаеннан тэкъдим ителэ.
Книга поступила в Центральную городскую и Юношескую библиотеки, в Ташкиновскую СМБ.